Anne babalar aman dikkat! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için flaş karar çıktı

Anne babalar aman dikkat! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için flaş karar çıktı
Eğitimde Devrim: MEB'in Ortaokul ve Liseler İçin Yeni 'Ortak Sınav' Hamlesi Detaylandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde uygulanacak olan "ortak sınav"ın detaylarını açıkladı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, bu önemli değişikliklere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Resmi Gazetede ilk kez yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla hazırlanmıştır. Bülbül, bu yönetmelikle eğitimde uzun süredir tartışılan konuların ilk kez çatı bir yönetmelikte toplandığını belirtti. Yeni yönetmelik, okul öncesinden 12. sınıfa kadar olan süreçte sınıf içinde nasıl bir ölçme yapılması gerektiğini tanımlamaktadır. Ancak, öğrencilere yeni bir sınav uygulaması getirilmediğine vurgu yapıldı. Yönetmelik, "sınıf içi ölçme, okul sınavları", "izleme araştırmaları", "merkezi sınavlar" ve "ölçme değerlendirme merkezleri" olmak üzere dört temel esas üzerine oturtulmuştur. Bu değişiklikler, milyonlarca öğrenciyi etkileyecek ve eğitimdeki ölçme ve değerlendirme süreçlerini şekillendirecek önemli adımlar olarak dikkat çekmektedir. Veliler ve eğitim paydaşları, bu değişiklikleri yakından takip ederek, öğrencilerin eğitimine yönelik doğru adımları atacaklardır.

lise

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde uygulanacak "ortak sınav" detaylarını paylaştı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, bu önemli değişikliklerin eğitimde sonuç odaklı ölçme sistemlerinin getirdiği zorlukları ele almayı hedeflediğini vurguladı. Türkiye'de sınavların eğitimde büyük bir yer tuttuğunu ifade eden Bülbül, okul sınavlarının yapılandırılmasının eğitimi olumlu etkileyeceğine dikkat çekti. Yapılmak istenen düzenleme ile sonuç odaklı ölçme sisteminden süreç odaklı ölçme sistemine geçiş sağlanması amaçlanıyor. Ortaokul ve liselerdeki ortak sınavların 3 aşamada gerçekleştirileceği belirtildi: "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde". Bu sınavlar öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacak ve eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için telafi değerlendirmeleri yapılacak. Ancak öğrencilerin sıralanması ve okulların karşılaştırılmasına yönelik uygulamalardan kaçınılacak. Bu yeni sistemin temel amacı eğitim müfredatının uygulanmasında birlik sağlamak ve öğrencilerin geçerli ve güvenilir ölçme araçları ile değerlendirilmesine olanak sağlamak. Ayrıca, ortaokul ve liselerde sınav haftası uygulamasına geçileceği ve bu sayede müfredatta birliktelik sağlanacağı açıklandı. Sınav haftasında okullarda dersler işlenmeye devam edecek ve sınavlarda çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme gibi sorular kullanılmayacak. Bu değişiklikler, eğitimdeki ölçme ve değerlendirme süreçlerini şekillendirecek ve milyonlarca öğrenciyi etkileyecek. Veliler ve eğitim paydaşları, bu yeni sistemi yakından takip ederek, öğrencilerin eğitimine yönelik doğru adımları atmaları açısından önemli bilgileri değerlendirecekler.

ders

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde uygulanacak "ortak sınav" sisteminin detaylarını açıkladı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, bu sınavların belli kademelerde ve belirli derslerde ülke genelinde yapılacağını belirtti. Bakanlık, ilk kez bu yıl ortak sınav uygulamasını hayata geçirecek ve ilerleyen dönemlerde bu uygulamayı genişletmeyi planlıyor. Ülke genelindeki ilk ortak sınavların bu yıl yapılması hedefleniyor ve hangi gün ve saatte yapılacağı önceden öğrencilere ve öğretmenlere bildirilecek. Bu sınavlar, öğrencilerin her dönem aldıkları derslerden birini içerecek ve bu derslerin sınavları Bakanlık tarafından hazırlanacak. Ancak bu uygulama, mevcut sınav sistemine yeni bir ek getirmeyecek, öğrencilerin normal derslerinden birinin Bakanlık tarafından yapılan sınavı olacak. Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme ilkelerine uygun olarak hazırlanan sorulardan oluşacak ve öğretmenler bu soruları kullanarak kendi sınavlarını yapacaklar. Mazeret sınavları da yapılacak ve bu sınavların tarihleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından duyurulacak. Ortak sınavlar, eğitimde süreç odaklı bir yaklaşımın benimsenmesini ve öğrencilerin eşit koşullarda değerlendirilmesini amaçlayarak eğitimdeki ölçme ve değerlendirme süreçlerini şekillendirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul ve liselerde gerçekleştirilecek "ortak sınav" sisteminin ayrıntıları netleşti. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, bu sınavların belli derslerde ve kademelerde ülke genelinde yapılacağını ve bu sınavların takvimlerinin belirleneceğini duyurdu. Öğrenci ve öğretmenlerin hangi konulardan soruların geleceğini önceden bilebilmelerini sağlamak adına sınavların konu ve soru dağılım tablosu oluşturulacağını ifade eden Bülbül, bu uygulamanın artık zorunlu hale geleceğini vurguladı. Ayrıca, Türkçe derslerinde yabancı dil sınavlarına benzer şekilde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçen uygulamalı sınavlar da yapılacak. Yazılı sınavların 100 tam puan üzerinden değerlendirileceğini belirten Bülbül, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, kısa süreli sınavların öğrencilere geri bildirim sağlamak amacıyla yapılacağını ve not olarak yansımayacağını, çoktan seçmeli olabileceğini belirtti. Özellikle öğretmenlere yönelik uygulama kolaylıkları ve ölçme araçları ile ilgili desteklerin sağlanacağını dile getiren Genel Müdür Kemal Bülbül, yönetmelik ve yönerge ile ilgili detayların gelecek hafta açıklanacağını belirtti. Bu sistem, eğitimde süreç odaklı bir yaklaşımın benimsenmesini ve öğrencilerin eşit koşullarda değerlendirilmesini sağlamak için eğitimdeki ölçme ve değerlendirme süreçlerini şekillendirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurduğu ortak sınav sistemi, ortaokul ve lise seviyelerinde gerçekleştirilecek. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, bu sistemin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre, bir dönemde iki sınav yapılacak ve bu sınavların konu ve soru dağılımı önceden belirlenecek. Türkçe derslerinde yabancı dil sınavlarına benzer şekilde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçen uygulamalı sınavlar yapılacak. Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Kısa süreli sınavlar öğrencilere geri bildirim sağlamak amacıyla yapılacak ve not olarak yansımayacak. Özellikle öğretmenlere yönelik uygulama kolaylıkları ve ölçme araçları ile ilgili destekler sağlanacak. Bu sistemin amacı, öğrencilerin eşit koşullarda değerlendirilmesini sağlamak ve eğitimde süreç odaklı bir yaklaşımı benimsemektir. Ortak sınav sistemi ile eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin şekillenmesi hedeflenmektedir. Bu değişikliklerin eğitim sisteminde nasıl bir etki yaratacağı ve öğrencilerin performanslarını nasıl etkileyeceği ilerleyen dönemlerde gözlemlenecek ve değerlendirilecektir.

Son Haberler