Ağız Mikroplarının Haritası Çıkarıldı!

Bilim insanları ağızdaki mikropların haritasını çıkardı.

Forsyth Enstitüsü ve Marine Biyolojik Laboratuarı’nın birlikte gerçekleştirdiği çalışma; ağızdaki mikropların nasıl bir arada var olduklarıyla ilgili kapsamlı veriler ortaya koydu. DNA dizilimi ve yeni bir floresan görüntüleme tekniği kullanılarak gerçekleştirilen çalışma ile, diş plaklarındaki bakterilerin yüksek çözünürlüklü haritası oluşturuldu. Bilim adamları ilk kez, bakterilerin hangi noktada birbirleriyle etkileşim halinde olduklarını gördü. Dolayısıyla çalışmanın, bakterilerin etkileşimlerini anlayabilmek ve nihayetinde sağlık ve hastalıklar üzerindeki rollerini görebilmek açısından yeni bir bakış açısı kazandırdığı söylenebilir.

Bu yeni görüntüleme tekniği, haritalamada ve bağırsak ya da deri bakterileri gibi diğer mikrobiyomları incelemede de kullanılabilir. Bu çalışmada ekip, “hedgehogs” adı verilen ağız bakterilerinin birbirleriyle oluşturdukları topluluk içinde nasıl bir etkileşimleleri olduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın birincil yazarı Dr. Gary Boisy, DNA diziliminin, ağızda hangi bakterilerin yer aldığını söylemede muazzam olduğunu; ancak mikrobiyomları algılamada büyük bir boşluk bıraktığını belirtiyor. Hangi bakterinin bir diğerinin yanında yer aldığını bilmeden, nasıl bir etkileşimleri olduğunu anlamanın oldukça zor olduğuna değinen Dr Boisy, çalışmalarının bakteriler ve vücut arasındaki ilişkiyi anlamadaki önemli sorulara cevap verdiğini belirtiyor. Elbette bu cevaplar, tüm vücut sağlığı ile ilgili de önemli bilgileri içinde taşıyor.

sindar-okay
Şindar OKAY
Tüm yazıları
Gerçek bilgilerin kullanıcıları nasıl etkilediğini düşünen bir yazar, sizden biri fazla çay içer "yazar olmak kolaydır önemli olan güzel çay demlemektir" sözünün sahibesi